info@nkvkraanverhuur.nl     EMERGENCY SPOED +316 403 020 54               HSQE

ATEX

ATmosphères EXplosibles

ATEX; afgerond na de twee woorden ATmosphères EXplosibles. Het behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. Een steeds bekender, groter en belangrijker begrip in de energie en petrochemie sector. Een begrip waar NKV graag op inspeelt!

ATEX is an abbreviation of the two words ATmosphères EXplosibles. It comprises all situations in which there is a risk of gas and dust explosion, a concept which is increasingly well-known, larger and more important in the energy and petrochemical sector, a concept that NKV likes to respond to!


Explosieveilig materieel

Explosion proof equipment

Het werken in hazardous areas (gevaarlijke ruimtes/gebieden) brengt enorm veel risico’s met zich mee. Vandaar dat bij NKV wij investeren in explosieveilig materieel, om het werken in deze gebieden veilig, verantwoordelijk en realistisch te maken. Echter voordat we te werk gaan, maken wij de juiste plannen op, zorgen voor de juiste certificeringen en reserveren wij het geschikte materieel.

Al ons personeel beschikt over de ATEX basistraining en we hebben een ATEX aanspreekpunt beschikbaar die met u alles kan en wilt doornemen. Voor het werken met explosieveilig materieel hebben leveren wij vier mogelijkheden:

Working in hazardous areas entails a great many risks. That is why NKV invest in explosion-proof equipment to make working in these areas safe, responsible and realistic. However, before we start working, we draw up the right plans, ensure the right certifications and reserve the appropriate equipment.

Our entire staff have the ATEX basic training and we have an ATEX contact person available who can and wants to go through everything with you. We offer four options for working with explosion-proof equipment:

Werk
voorbereiding

Voor alle werken geldt een voorbereiding, de ene net iets meer dan de ander. Werkvoorbereiding is bij ons eerder normaal, dan uitzonderlijk. Overal waar wij te werk gaan maken een plan. Dit kan bestaan uit een hijsplan, opstelplan, TRA, LMRA, VGM, Uitvoeringsplan etc. Wilt u gebruik maken van onze werkvoorbereiding? Neem contact op met Robert – Jan Niewenhuis!

Work
preperation

All works require preparation, some slightly more than others. Work preparation is more normal for us than exceptional. Everywhere we go to work we make a plan. This may consist of a lifting plan, drafting plan, TRA, LMRA, VGM, Implementation plan, etc. Would you like to make use of our work preparation? Contact Robert - Jan Niewenhuis!

Advies

Heeft u of uw organisatie een vraagstuk bij het inzetten van materieel in gevaarlijke gebieden? Dan kunnen wij daarop een advies afgeven en een offerte met inzet van ons materieel. Dan bent u verzekerd van het beste en veiligste materieel.

Advice

Do you or your organization have a problem when deploying equipment in hazardous areas? Then we can provide advice and an offer based on the use of our equipment. Then you are assured of the best and safest equipment.

Bare Rental

Verschillend materieel is geschikt voor bare rental/losse verhuur (alleen bedrijven) zo kunnen wij explosieveilig hijsmaterieel, gereedschap en meters voor u beschikbaar stellen.

Bare Rental

Various equipment is suitable for bare rental (companies only), so we can make explosion-proof lifting equipment, tools and meters available to you.

Contractor

Zoekt u of uw organisatie een partij om materieel te leveren en te bedienen op uw locatie? Wij bespreken graag de mogelijkheden!

Contractor

Are you or your organization looking for a party to supply and operate equipment at your location? We are happy to discuss the possibilities!

Schakel ons in

Contact us


Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Curious to find out what Niewenhuis Kraanverhuur can do for you?
Feel free to contact us to discuss all the possibilities in working together.


Contact opnemen Contact us

Bezoekadres

Visiting adress

NKV Kraanverhuur B.V
Graafdijk Oost 36a, 2973 XC Molenaarsgraaf

Postadres

Postal adress

NKV Kraanverhuur B.V
Graafdijk Oost 36a, 2973 XC Molenaarsgraaf

Contact

+31 (0) 6 4030 2054 - Uitvoering
+31 (0) 6 5141 3112 - Kantoor
info@nkvkraanverhuur.nl

Socials

 


Copyright Niewenhuis Kraanverhuur - Algemene voorwaarden - Ontworpen door Dijkman Design.